Ulica Kozielska  w kierunku Kędzierzyna- KoŸla
Ulica Kozielska  w kierunku centrum miasta
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Kompleks sportowy Gimnazjum Nr 2
Dom rodzinny Ojca Misjonarza Józefa Nocoń
Pomnik żołnierzy poległych i zaginionych     w pierwszej i drugiej wojnie œwiatowej
Kapliczka  sołecka przy ulicy Kozielskiej
Krzyże przydrożne przy ulicy Kozielskiej
Krzyże przydrożne przy ulicy Dolińskiej
W zimowej szacie