Dnia 12 kwietnia 2015r. 90 rocznicę swoich urodzin obchodziła Pani

Jadwiga WITOŃ
         
Zacnej JUBILATCE  wszelkiej pomyślności dużo zdrowia,  radości z każdego dnia  oraz błogosławieństwa Bożego życzą

Sołtys, Rada Sołecka i współmieszkańcy         naszego sołectwa.
JUBILACI  NASZEGO  SOŁECTWA
Dnia 27 maja 2015r. 80 rocznicę
swoich urodzin obchodził Pan

   
Alojzy  KUCHARCZYK

   
JUBILATOWI  wszelkiej pomyślności,
dużo zdrowia,  radości z każdego dnia  oraz błogosławieństwa Bożego życzą

   Sołtys, Rada Sołecka i współmieszkańcy naszego sołectwa.
Dnia 27 sierpnia 2015 r.  90 rocznicę swoich urodzin obchodziłaPani 

Edeltrauda  WYCISK

Dostojnej solenizantce wszelkiej pomyślności, dużo, dużo zdrowia,
wielu łask Bożych oraz radości na dalsze długie lata życia

życzy Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy naszego sołectwa.
Dnia 13 września 2015r. 90 rocznicę swoich urodzin obchodziła Pani

Agnieszka  GRUSZKA
         
Drogiej JUBILATCE  wszelkiej pomyślności dużo zdrowia,  radości z każdego dnia  oraz błogosławieństwa Bożego życzą

Sołtys, Rada Sołecka i współmieszkańcy         naszego sołectwa.
Dnia  18 czerwca 2016 r.  rocznicę 50 lat                   
wspólnego pożycia małżeńskiego obchodzili  Państwo

    
Joanna i Ginter MAŃCZYK

      Z okazji Złotych  Godów kolejnych lat            w zdrowiu,   radości   i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali Państwo trwając przy sobie oraz błogosławieństwa Bożego

życzą

Sołtys, Rada Sołecka i współmieszkańcy naszego sołectwa.
 
Dnia 29 lipca 2016r. 80 rocznicę
swoich urodzin obchodziła Pani

   
Maria GRUSZKA

   
JUBILATCE  wszelkiej pomyślności,
dużo zdrowia,  radości z każdego dnia  oraz błogosławieństwa Bożego życzą

   Sołtys, Rada Sołecka i współmieszkańcy naszego sołectwa.

Dnia  25 pażdziernika 2016 r.                    50 rocznicę                    
wspólnego pożycia małżeńskiego obchodzili  Państwo
Gertruda i Tomasz  BARON

Z okazji Złotych  Godów życzymy kolejnych     lat w zdrowiu i  radości oraz błogosławieństwa Bożego.

Sołtys, Rada Sołecka i współmieszkańcy naszego sołectwa.
Dnia  12 pażdziernika 2018 r.  
50 rocznicę
swoich  urodzin obchodził
Jerzy JOKIEL
Dostojnemu Jubilatowi życzymy
wszelkiej pomyślności dużo zdrowia,  radości z każdego dnia  oraz błogosławieństwa Bożego

Sołtys, Rada Sołecka oraz
wspłmieszkańcy naszego sołectwa.
Dnia  2 listopada 2019 r.  
80 rocznicę
swoich  urodzin obchodziła
Pani
Gertruda MIELNICZUK
UBILATCE  wszelkiej pomyślności,
dużo zdrowia,  radości z każdego dnia  oraz błogosławieństwa Bożego życzą

   Sołtys, Rada Sołecka                          i współmieszkańcy naszego sołectwa.